Kolejne kroki:


1Wybór daty i godziny nabożeństwa
2Wybór rodzaju ofiary
3Treść modlitwy i zatwierdzenie

Porządek nabożeństw:

Brak nabożeństw wybranym dniu
wtorek, 7 grudnia 2021
wtorek, 21 grudnia 2021
godzina: 18:00
Msza św. zbiorowa za żyjących
Prośby i podziękowania